باشگاه بدنسازی

264 املاک
ترتیب بر اساس:
 • شروع قیمت از 128,679 لیر

آپارتمان‌های لوکس در بخش آسیایی/TS28 10178

 • شروع قیمت از 128,679 لیر
 • آیدی: 10178
 • 65 مترمربع
 • آپارتمان, برج اداری و تجاری
جزئیات
6 ماه پیش
 • شروع قیمت از 72,894 لیر

پروژه لوکس در بخش آسیایی استانبول/ TS16 10168

 • شروع قیمت از 72,894 لیر
 • آیدی: 10168
 • 59 مترمربع
 • آپارتمان
جزئیات
6 ماه پیش
 • شروع قیمت از 275,000 لیر

پروژه لوکس در بخش آسیایی استانبول/ TS15 10167

 • شروع قیمت از 275,000 لیر
 • آیدی: 10167
 • 61 مترمربع
 • آپارتمان, برج اداری و تجاری
جزئیات
6 ماه پیش
 • شروع قیمت از 63,865 لیر

پروژه لوکس در بخش آسیایی استانبول/ TS14 10166

 • شروع قیمت از 63,865 لیر
 • آیدی: 10166
 • 75 مترمربع
 • آپارتمان
جزئیات
6 ماه پیش
 • شروع قیمت از 40,563 لیر

پروژه لوکس در بخش آسیایی استانبول/ TS13 10165

 • شروع قیمت از 40,563 لیر
 • آیدی: 10165
 • 44 مترمربع
 • آپارتمان
جزئیات
6 ماه پیش
 • شروع قیمت از 54,180 لیر
فروش آپارتمان‌ چهارخوابه لوکس در باهچه‌شهیر

پروژه لوکس در بخش آسیایی استانبول/ TS12 10164

 • شروع قیمت از 54,180 لیر
 • آیدی: 10164
 • 66 مترمربع
 • آپارتمان
جزئیات
6 ماه پیش
 • شروع قیمت از 174,174 لیر

پروژه لوکس در بخش آسیایی استانبول/ TS10 10162

 • شروع قیمت از 174,174 لیر
 • آیدی: 10162
 • 85 مترمربع
 • آپارتمان
جزئیات
6 ماه پیش
 • شروع قیمت از 68,870 لیر
فروش آپارتمان سه‌خوابه لوکس در کارتال

پروژه لوکس در بخش آسیایی استانبول/ TS09 10161

 • شروع قیمت از 68,870 لیر
 • آیدی: 10161
 • 76 مترمربع
 • آپارتمان
جزئیات
6 ماه پیش
 • شروع قیمت از 86,150 لیر
فروش آپارتمان یکخوابه لوکس در کارتال

پروژه لوکس در بخش آسیایی استانبول/ TS08 10160

 • شروع قیمت از 86,150 لیر
 • آیدی: 10160
 • 81 مترمربع
 • برج اداری و تجاری
جزئیات
6 ماه پیش

مقایسه املاک

مقایسه