سپتامبر 2020

موزه و بناهای تاریخی استانبول

موزه و بناهای تاریخی استانبول

موزۀ آتاتورک واقع در شیشلی؛ موزه و بناهای تاریخی استانبول | این موزه ابتدا اقامتگاه آتاتورک، اولین رئیس جمهور ترکیه بوده، اما پس از مدتی به موزه و محل به نمایش گذاشتن وسایل آتاتورک تبدیل شده است. موزۀ آتاتورک، دارای ساختمانی...

مقایسه املاک

مقایسه